Земљорадничка задруга ЗАПИС 2012 РАЖАЊ

Највећи број задругара бави се ратарством и сточарством.  Воћарство је у последњим годинама  знатно проширено захваљујући подели бесплатних садница.

Члановима задруге омогућавамо повољнију набавку репроматеријала , директну повољност учешћа на локалним конкурсима у вези пољопривреде, као и могућност едукације кроз разна предавања и семинаре као и разне пројекте.