zadruga ОЗЗ „Запис 2012“ Ражањ се бави пружањем сервиса и услуга својим задругарима и кооперантима.

Она газдује сопственим ресурсима и тиме унапређује потенцијал чланова задруге.

Задруга има добро постављене организационе темеље који омогућавају напредак.

Делатност задруге: 

– набавка репроматеријала
– пружање помоћи задругарима на конкурсима у вези пољопривреде
– пружање едукације кроз организацију семинара и предавања
– подршка на одређеним пројектима

ОЗЗ Запис 2012 сарађује са Фондом за пољопривреду Општине Ражањ i Fruits & Berries програмом на остваривању различитих пројеката везаних за пољопривреду и воћарство.