Општа земљорадничка задруга
ЗАПИС 2012 

Ивана Вушовића бб
37215 Ражањ

Тел: 00 381 37 841 257
Факс: 00 381 37 841 942

Е-пошта: oliveradjurovic67@gmail.com
Веб: www.zz-zapis.com

ПИБ: 107940298
Текући рачун: 205-186433-91,
Комерцијална банка АД, Београд