OZZ Zapis je organizovao edukaciju u saradnji sa Fruie and Berry Danskim programom u okviru koga su zadruzi data dva kompjutera i multifunkcionalni štampač.